Co o nás budou vyprávět děti našich dětí?

Proč vznikl projekt Čemu Češi věří…

Již od pradávna žijí lidé v názorových „bublinách”. Dnes, přestože žijeme v globálním společenství a informace jsou dostupné více než kdy dříve, jsou naše bubliny často ještě větší a jejich stěny neproniknutelnější. A tyto bubliny pak mají vliv na naše vědomé i nevědomé rozhodování a pohled na svět kolem nás.
Co o nás budou vyprávět děti našich dětí?

Češi se o duchovní hodnoty a víru nezajímají. Nebo ano?

Již od dob minulých režimů se v České republice začal šířit názor, že Češi jsou převážně ateisté. Moderní společnost následně začala pohlížet na otázky duchovního cítění jako na okrajové téma a média, vzdělávací instituce i veřejné dění na potřeby lidí v otázkách víry pozapomněli. A národu, který měl v minulosti zásadní vliv na utváření duchovních hodnot ve světě, se začalo říkat „národ ateistů”.

Dosud však neexistoval podrobnější a aktuální průzkum veřejného mínění, který by ukázal, jak jsme na tom ve skutečnosti. Rozhodli jsme se zpracovat nezaujatý pohled na věc ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou STEM/MARK.

Posláním naší organizace je prostřednictvím osvětových a vzdělávacích projektů pomáhat lidem s rozhodnutím vylézt ze své ulity a dodat jim odvahu sdílet duchovní hodnoty a společně tak přinášet dalším lidem naději na naplněnější životy, lepší vztahy, zdravější životní styl a životní přístup založený na odpuštění a porozumění.

S ohledem na naše poslání jsme se potřebovali dozvědět skutečný stav věcí. Protože jsme duchovně založení, nechtěli jsme se sami dostat do bubliny a zapříčinit zkreslení výsledků průzkumu veřejného mínění. Proto jsme průzkum Čemu Češi věří připravili ve spolupráci s nezávislou agenturou, která se věnuje průzkumům trhu a veřejného mínění již přes 27 let.

Věříme, že objektivní průzkum pomůže otevřít širší diskuzi na téma stvoření světa a duchovních hodnot lidí, které mohou být v dnešní společnosti tabuizovány či zlehčovány. Možnost svobodně se vyjádřit je přitom naším základním lidským právem a odpovědi na složité duchovní otázky často pomáhají lidem překonat složitá životní období, kterými procházíme.

Výsledky průzkumu dáváme k dispozici i vám a věříme, že pomohou ve vaší práci, životě i vám.

Jak jsme průzkum realizovali?

Správně postavený průzkum stojí na dvou pilířích, a to kvalitativní a kvantitativní části.

V případě Čemu Češi věří šlo nejprve o sestavení správných otázek. S tím nám pomáhaly 4 nezávislé „focus groups”, kterých se zúčastnili lidé napříč všemi demografickými ukazateli.

Na základě výsledků jsme pak ve spolupráci s agenturou připravili kvantitativní část, která proběhla na základě oslovení 1 511 respondentů.

Jak jsme průzkum realizovali?
Co jsme zjistili?

Co jsme zjistili?

Průzkum veřejného mínění zjistil řadu poznatků, které byste u takzvaného „národa ateistů” rozhodně nečekali.

Již fakt, že v „něco nad námi” věří 35 % lidí a v potrestání „špatného chování” se přiklání přes 75 % dotázaných, ukazuje, že věc stojí za podrobnější prozkoumání.

Pokud se podíváme na Původ vzniku života na Zemi, pak 18 % respondentů neví, jak život vznikl.

Otázek a odpovědí je ale mnohem více.

Stáhněte si kompletní výsledky zdarma

Věří Češi, že je něco nad námi, nebo jsme skutečně národ „neznabohů”? Ve spolupráci se STEM/MARK jsme vytvořili nejrozsáhlejší průzkum znalostí a duchovního vidění světa lidí v naší zemi. Kompletní výsledky si nyní můžete stáhnout zdarma v přehledném ebooku.

Odkaz na ebook vám zašleme na váš e-mail
  • Vypadá to, že používáte blokovač reklam a to bohužel blokuje vykreslení našeho formuláře. Zkuste si ho vypnout.

  • Znalost desatera „Nepokradeš“ (82 % lidí) Duchovně založení lidé (třetina) Víra ve vyšší moc (35 % lidí) Čemu Češi věří Největší průzkum znalostí a duchovního vývoje českého národa.
    Znalost desatera „Nepokradeš“ (82 % lidí) Duchovně založení lidé (třetina) Víra ve vyšší moc (35 % lidí) Čemu Češi věří Největší průzkum znalostí a duchovního vývoje českého národa.Aneb jsme skutečně národem ateistů?